Új rendezvénysorozat a dombóvári Művelődési Házban

DSCF0361Sík Sándor versének sorai adják a mottóját az újonnan induló beszélgetéssorozatnak:

„ Ments meg Uram a szürkeségtől”.

A program, amely az Ötórai tea címet viseli, olyan helyi, és dombóvári kötődésű, figyelemre méltó embereket mutat be, akik tudásukkal, munkásságukkal, emberségükkel sokat tettek, tesznek közösségünkért. A beszélgetések célja, hogy minél többet tudjunk meg Róluk, ismerjük meg Őket közelebbről is. A vendégeket minden alkalommal Markovits Magdolna nyugalmazott középiskolai tanár faggatja életükről, céljaikról, örömeikről. A tervek szerint havonta kerül sor egy-egy ilyen beszélgetésre, és a szervezők azt is elárulták, hogy a májusban záródó sorozat utolsó vendégének Vámos Miklós, írót szeretnék meghívni.

A beszélgetéssorozat első vendége, 2014. november 3-án, Dr. Stettner Eleonóra, a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Matematika és Fizika Tanszékének vezetője, egyetemi docense, aki kiemelkedő oktatói munkája, valamint pedagógiai gyakorlatot segítő tudományos tevékenysége elismeréseként 2014-ben Apáczai Csere János-díjat kapott.

A kaposvári születésű kiváló pedagógussal történt beszélgetés első feléből megtudtuk, hogy kisgyerekkora óta vonzódott a zenéhez, és környezete korán felfedezte benne a matematikai  gondolkodás jeleit. Így került a kaposvári országos hírű Táncsics Mihály Gimnázium matematika szakos osztályába, majd onnan egyenes út vezetett az ELTE matematika-fizika tanári karára, majd később a debreceni egyetemen szerezte harmadik diplomáját számítástechnika szakon. Első munkahelye a dombóvári Illyés Gyula – akkor még  Gőgös Ignác – Gimnázium volt, ahol tagozatos osztályokban, kiváló kollégák között, számtalan izgalmas feladattal kezdte meg pályáját. 25 évig volt aktív, sikeres tagja a tantestületnek. Fiatal évei az otthonteremtésről, a közösségre találásról is szóltak, hiszen hamarosan egyik alapító tagja lett a dombóvári Kapos Kórusnak. Itt ismerkedett meg férjével, Fenyvesi Péterrel, házasságukból két gyermek született.  Jelenleg Dombóváron él családjával, és 2003 óta innen jár be dolgozni a kaposvári egyetemre.

Közben azt is megtudtuk, hogy az állami kitüntetésen kívül, idén szeptemberben, munkahelyén ő kapta meg a Kaposvári Egyetemért Emlékérmet.

A beszélgetés második fele már inkább tudományos munkáiról, a 2006 óta működő ÉlményMűhelyről szólt, amelyet Fenyvesi Kristóffal együtt indítottak útjára, és amely azóta határokon átívelő programmá vált.

ÉlményMűhely tanárokból, tudósokból, képzőművészekből, muzsikusokból, kézművesekből, irodalmárokból, filozófusokból, színházi szakemberekből, szülőkből és gyerekekből álló, egyre bővülő közösség. Céljuk, hogy megmutassák: a matematika több is lehet, mint szigorú tudomány. A matematika számukra a közös élmények, felismerések forrása, az örömteli alkotás eszköze. Szakmai eseményeken, konferenciákon és önálló kiadványaikban számolnak be eredményeikről. Az elmúlt időszakban megrendezett, országos érdeklődésnek örvendő programjaikon több mint 10.000 általános és középiskolai tanuló, főiskolás, egyetemista diák, valamint csaknem 1.000 pedagógus és közel ugyanennyi szülő vett részt. Nóra is ennek a programnak a lelkes szervezője, terjesztője, pár vetített képpel illusztrálta a jelenlévőknek a műhelymunkák hangulatát, az ott folyó alkotói tevékenységet.

Láthattunk képeket az idei Kutatók Éjszakájáról, amelynek egyik műhelye a Kaposvári Egyetem volt, de a matematika és a kötés összekapcsolódását is illusztrálta nekünk egy úgynevezett Möbiusz – pulóverrel.

A vendégek megtudták azt is, hogy Dr. Stettner Eleonóra bekapcsolódott, számos hazai és nemzetközi szakember közé, egy idén induló egyedülálló oktatásfejlesztési projektbe is, amely GEOMATECH névre hallgat, és amelynek célja, hogy a közoktatásban résztvevő diákok megszeressék a matematikát és a természettudományos tárgyakat, motiváltabbak legyenek e tárgyak tanulása során, és nagyobb arányban tanuljanak tovább matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai területeken.

Az egy órás beszélgetés valóban megadta azt az élményt a hallgatóknak, hogy megismerkedhettek egy köztünk élő kiváló tudós-pedagógus sokszínű személyiségével, munkásságával, rácsodálkozhattak kimagasló munkabírására, nem lankadó szakmai lelkesedésére.

Dombóvár lakossága, és különösen a város pedagógusai méltán lehetnek büszkék arra, hogy dr. Stettner Eleonóra megkapta a legmagasabb állami kitűntetést, és ezzel nemcsak egyeteme, de városunk nevét is fényesíti.

Szívből gratulálunk valamennyi kitüntetéséhez, és további sokszínű munkájához erőt, kitartást, és kíváncsi, érdeklődő tanulók sokaságát kívánjuk!