Tények a foglalkoztatásról

Tisztelt Polgármester Úr!

„Mint az Ön előtt is ismert”:

–          Minden vádaskodását, utasítását eddig is visszautasítottam – most is ezt teszem.

Nyomatékos felszólítását legfeljebb a cégünkben Önkormányzat által megbízott képviselő által közvetítve tudnám csak komolyan venni, hiszen Önnek erre sem ténybeli, sem jogi, sem erkölcsi alapja nincs.

–          A DMH NKft. minden vállalását mindig teljesítette, minden problémát, várható problémát időben jelzett Önnek, a Jegyzőnek és/vagy a Képviselőtestületnek, Felügyelő Bizottságnak. Így volt ez a létszámmal, annak fedezetével is. Kérem, járjon utána irattárukban. (Mellékelek egy közel kétéves, de már akkor is 5 hivatkozást tartalmazó levelet, melyet további jelzések is követtek, pl. 2013. február 13., napjainkig.) Többször táblázatban is kimutattuk, hogy a cég iránt kevésbé felelősen gondolkodó többségi tulajdonos a felújítás után milyen többletterheket rótt fedezet nélkül a nonprofit kulturális szolgáltató szervezetre – bevételi lehetőségei csökkentése mellett. (Többletterhek: foglalkoztatás, karbantartás, beépített eszközcserék, üzemeltetési költségnövekedés, stb…) A munkaügyi támogatási lehetőségeket mindig használtuk, ha nem volt rá mód, jeleztük a forráshiányt a létszámbiztosításhoz. Ez a felelős gondolkodás és a segítő együttműködési szándék jele. Nincs mit ránk hárítani.

–          Én, mint a „pályázat előkészítésében közreműködő” valóban tisztában vagyok azzal, hogy a DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0007 számú pályázat megírója, felelőse Dombóvár Város Önkormányzata, aláírója Ön, ha valamelyik vállalás nem teljesült, az nem az épület egyik üzemeltetője felelőssége.

–          Az Ön törvénytelen ellehetetlenítési szándéka ellenére cégünk nem került csődbe, a három és fél hónapos pénzvisszatartás idején sem – erre IS való a 17 év munkájának gyümölcse: a megtakarításunk, mely hosszútávú, többlet-foglalkoztatásból fakadó elköteleződésre nem adhat alapot. A hatmilliós pénzkészlet mibenlétét és miben nem létét ezerszer elmondtam, leírtam, ideje lenne elolvasni, hátha megértené Ön is közpénzes, személyes kampányaival ellentétben a cég- és közszolgálat mibenlétét.

–          A folyamatos gumicsont-rágásba nem kezdhettem eddig bele, hiszen szakmai munkánkat végeztük: az Ön ellenünk és programjaink ellen mindent elkövető viselkedése ellenére SIKERESEN rendeztük meg a XIX. Pál-Napi Vígasságokat.

Felszólítás helyett én Önt még most is csak (sokadszor) kérem: fejezze be a cégünk és személyem elleni támadásait, alaptalan vádaskodásait, rágalmazásait, lejárató szándékú kampányát, teljesítse felelős városvezetői feladatait, tartsa be a törvényességet. Mellékletben megismétlem márciusi nyílt levelünk kéréseit, leírva a mai helyzetet is. Ezekre minden látogatónknak betekintést engedünk úgy a Művelődési Házban, mint a honlapunkon.

Dombóvár, 2014. július 1.

Beosztása iránti tisztelettel:

Farkas János
ügyvezető igazgató