Tények az ellehetetlenítésről

Élt 19 évet…

Sajnálatos módon a Vígasságokra nem tudtunk látványos várjátékos, küzdő, gólyalábas, komédiás bemutatókat, neves előadókat, zenekarokat hívni Önöknek, mint ahogy korábban igyekeztünk.

Ennek oka a Művelődési Ház pénzügyi ellehetetlenítése, rászervezések, akadályozások.

2014. március 20-i Nyílt levelünkben

az alábbiakat kértük Dombóvár Polgármesterétől:

–          „Tegye lehetővé a Közművelődési Megállapodás betartását az Önkormányzati Hivatal számára, a 2012. bázisév 42 millió forintos finanszírozásának havi utalását a peres eljárás folytatása nélkül.

–          Gondoskodjék az Ön személyén múló egyéb tartozások kiegyenlítéséről.

–          Ne gátolja, hanem segítse a több évtizedes múltra visszatekintő, pozitív városi hírnevet szerző országos és térségi tisztán kulturális rendezvények idei megtartását a város anyagi hozzájárulásával – pl. Országos Diákszínjátszó Találkozó április 17-18., XIX. Pál-Napi Vígasságok, ezekről sürgősséggel döntsenek.

–          Ne akarjon hagyományos programokat, csoportokat ki- és átszervezni más érdekeltségi körökbe, (hagyományos művelődési házas események, nyugdíjasok, kiállítások), ne városi közpénzen erősítsen politikai mocskolódásokra alkalmat adó személyeket, szervezeteket.

–          Ne gátolja tovább a lakosság informálódását a kulturális értékhez jutás lehetőségeiről.

         Kulturális programszervezésre és helyszínre a Város Művelődési Háza és a        Dombóvári Művelődési Ház NKft. rendeltetett, alkalmas és hajlandó.”


A mai helyzet:

–          a csökkentett támogatást ismét egy havi csúszással utaltatja – pénzügyi ellehetetlenítés folytatása

–          Nem fizette ki tartozását – pénzügyi ellehetetlenítés folytatása

–          Kivizsgálásokkal is gátolni akarta a város egyetlen országos szintű művészeti fesztiválját, a Diákszínjátszó Találkozót. A többi, közel két évtizedes (Pál-Napi Vígasságok), vagy félszázados (Gyermeknap) program támogatásáról sem beszélhetünk. – pénzügyi ellehetetlenítés folytatása

–          Rászervezéseit folytatja, a hagyományos programok megszüntetésére törekszik. A Gyermeknapra (az eddig isérthetetlen háromezer forintos területhasználat után) agyament 1.179.250 Ft közterület-használati díjat róna ki az ingyenes kulturális rendezvényre, az Önkormányzat közművelődési szervezetére, miközben városi közpénzből a tízmilliókkal adós fürdőnek szervez reklámnapot. – közönségszervezési és pénzügyi ellehetetlenítés folytatása

–          A Művelődési Ház programjait nem engedi megjelenni a városi fórumokon (újság, honlap, hírcentrum) letagadni akarja a jól-működést. Ugyanakkor közel fél éve próbálja megakadályozni az önkormányzati hivatal osztályai és a kultúrház közötti információ-áramlást, ügyintézést az interneten. – kapcsolattartási, közönségszervezési és pénzügyi ellehetetlenítés folytatása

–          Új elem: nem csak a céget, vezetését zaklatja fölös jelentés-kérésekkel, már – jogi alap nélkül! – a Felügyelő Bizottságot is értelmetlen vizsgálódásokra próbálja rávenni. Hazugságáradatokat indít a Művelődési Ház ellen, hogy rosszhírét keltse úgy az interneten, mint közszerepléseiben – erkölcsi és szakmai lejáratási kampány

Dombóvár, 2014. június 20.

Továbbkommentálás helyett álljon itt két idézet, „Ignáci szikra”:

“Ha a gonosz lélek nem bír minket bűnre rávenni, annak örül, hogy legalább kellemetlenséget okozott és a lélek derűjét csökkentette.”

„Egy egészséges közösségnek meg kell őriznie önmagát, és vigyáznia kell a jóllétére azáltal, hogy még idejében kimetszi a romlott tagjait, mielőtt romlottságuk elérné az ép részeket is.”