Színt vall a színjátszás

A dombóvári Művelődési Ház mindig is generáló helyszíne volt az amatőr művészeti mozgalmaknak: kórusai, néptáncosai, amatőr filmesei országos, néha nemzetközi hírnévre tettek szert. Dombóvár ma a diákszínjátszásban jár élen.

Dráma- és gyermekszínjátszó csoportoknak ad otthont (Belvárosi /APOK/ és Gárdonyi /Szent Orsolya Iskolaközpont/ diákjai), a 1992-ben alakult, évente új tagokkal bővülő városi színjátszó Galéria Csoport működtetője 1995. óta. Munkájuk szakmai színvonalát mutatja az évek során kiérdemelt rengeteg országos elismerés. Ettől az évtől országos ernyőszervezetekkel közösen (Országos Diákszínjátszó Egyesület, Magyar Drámapedagógiai Társaság) regionális gyermek- és diákszínjátszó találkozókat is rendez a kultúrház. Ezek garantáltan magas színvonalú szervezése és lebonyolítása elismeréseként 2004-ben az Országos Diákszínjátszó Egyesület úgy döntött, hogy legnagyobb fesztiválját, az Országos Diákszínjátszó Találkozót kétévente a dombóvári Művelődési Ház rendezheti meg. E jog elnyeréséhez természetesen nagy szükség volt a város vezetése részéről tapasztalt segítőkész és nagyvonalú hozzáállásra is.

Nemzetközi kapcsolatokat 2003-ban kezdték el építeni a birminghami Big Brum Youth Theatre Company-val, mely révén Birminghamben angol, walesi és szlovén, Finnországban cseh, német, finn és észt színjátszókkal közös workshopokon vettek részt.

A Ház dolgozói Hajós Zsuzsa áldozatkész munkájával elkészítették a „Dombóvár – Drámapedagógiai-, Gyermek- és Diákszínjátszó Központ” pályázati projektet, mely nem csak a nemzetközi diákszínjátszó fesztiválok, (2008., 2010.), hanem a Művelődési Ház – Könyvtár épület-felújítás tartalmi, szakmai alapjául is szolgált.

A Művelődési Házban működő számos színjátszó csoport tagjainak és a pedagógusoknak lehetőséget biztosít a továbbfejlődésre, betekintést ad az európai fiatalság világhoz való viszonyába, a különböző országok művészeti nevelésébe és irányzatainak alakulásába. Ütközteti és integrálja az ifjúsági szubkultúrákat az európai magas kultúrákkal, spontán fejlődési folyamatot indít meg a kommunikációs, közösségi és interperszonális kompetenciák alapkészségeinek körében. . Értő és érző, érdeklődő és nyitott közönséget nevel a fiatalságból, fejleszti a hazánkban kevéssé evidens társadalmi szerep- és felelősségvállalás iránti fogékonyságot. Az ország kulturális életének vérkeringésébe bekapcsolás mellett településünk turisztikai életét is fellendíti.

Ezen célokkal és tervekkel indult a színjátszó élet idén is: a működő csoportok próbáik mellett a Művelődési Ház pályázata jóvoltából színházi előadásokat látogathatnak három féléven át, megmérettetésre készülnek, bemutató előadásokat tartanak – legközelebb március 9-én 14. órától, melyet értékelő beszélgetés követ. A regionális forduló Pécsett lesz március 14 – 17-e között, az országos bemutatót Dombóvár szervezi április 19 – 21 között, „Kapcsolódások” – Országos Diákszínjátszó Találkozó címmel. Ugyanígy városunk ad otthont a 10 – 14 éves korosztály Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó megyei fordulójának április 12-én.

A szervezők számítanak úgy a városvezetés, mint a helyi vállalkozások, magánszemélyek támogatására, akik tudják, hogy az ifjúság a jövő letéteményese,  a humán tőke a leginkább megtérülő befektetés. Akinek kétségei lennének ez ügyben, tekintsék meg a több száz alkotó, lelkes fiatal arcot és játékukat. Értük való felelősségünk nem játék!