Pályázati felhívás Dombóvári Művelődési Ház Nkft. ügyvezetői tisztségének betöltésére

A Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. a 2016. január 1. napjától megüresedő ügyvezetői tisztségének betöltésére pályázatot ír ki.

Pályázati feltételek:
– főiskola, közművelődési vagy közgazdasági végzettség
– legalább 5 év szakmai gyakorlat
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
– magyar állampolgárság
– büntetlen előélet
A pályázathoz csatolandó:
– a végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i),
– részletes szakmai önéletrajz
– a tisztség betöltésére vonatkozó szakmai program és fejlesztési elképzelések
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, illetve hogy nyertes pályázóként a 2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdés ca) pontja szerinti határidőben vagyonnyilatkozatot tesz

Elvárások a pályázóval szemben:
– stratégiai gondolkodás
– kreatív, dinamikus és sikerorientált egyéniség
– jó kommunikációs- és szervezőkészség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– idegen nyelv ismerete
– jó kommunikációs készség
– határozott fellépés

Megbízással járó feladatok:
Helyi önkormányzat többségi tulajdonában álló, szakmailag és gazdaságilag önállóan működő, közművelődési feladatokat ellátó nonprofit közhasznú gazdasági társaság ügyvezetői feladatainak ellátása, közművelődési feladatok ellátása, szervezése, a településen élők társas kapcsolataihoz, művelődéséhez, szórakoztatásához megfelelő programok, rendezvények szervezése, a kulturális érdekek közvetítése, a társadalmi, civil szervezetek számára közösségi tér biztosítása. A társaság gazdasági, pénzügyi, műszaki és épület üzemeltetési feladatainak, valamint a mindezekkel összefüggésben felmerülő adminisztratív feladatok irányítása.

Az ügyvezetői megbízás időtartama: határozott időre (2016. január 1.- 2019. december 31.), 4 év időtartamra szól

Munkavégzés helye: 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.

Díjazás: A Művelődési Ház Nkft Javadalmazási Szabályzata előírásainak figyelembevételével megegyezés szerint

Foglalkoztatás jellege: Polgári Törvénykönyv megbízásra vonatkozó szabályai szerint

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 31.

Pályázat benyújtásának helye: Postai úton vagy személyesen a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldéssel (7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.) A lezárt borítékra kérjük ráírni: Pályázat ügyvezetői (Dombóvári Művelődési Ház Nkft.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 15.

A pályázatok elbírálására a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. taggyűlése jogosult.