Nyílt levél Dombóvár Város Polgármesteréhez

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérjük szüntesse be a Város Művelődési Háza elleni alaptalanul vádaskodó, rágalmazó, lejáratni szándékozó, hitelrontó, becsületsértő, pénzügyi ellehetetlenítő hadjáratát! A sokadszor és fölöslegesen előterjesztett szerződésmódosítási tervének minden pontját tavaly november óta cáfoljuk, melyet a Testületből csak Ön nem ért meg.

Személyes irat-értelmezés helyett a társasági jogban járatos és elismert jogász szakvéleménye, az Ön által bekért vizsgálati megállapítások, állásfoglalások vastagbetűs részeire alapozzon, (miszerint illetékességi körük nem terjed ki sem vizsgálatra, sem állásfoglalásra, főként nem kötelezésekre!), valamint a tényadatokra, melyeket közel egy éve folyamatosan közlünk Önnel és a Képviselő-testülettel.

Kérjük hagyja, hogy Dombóváron is érvényesüljön a jog, az igazság és a szakszerűség!

Dombóvár közművelődési szakmai szervezete a Dombóvári Művelődési Ház NKft. több, mint fél évszázados kultúraközvetítő hagyományt követ, tényleges igényt szolgál ki oly módon, melyet csak Ön kritizál, leginkább elferdített dolgokat közölve. Munkánk elismeréseként ugyan számtalan programunk nevét (Baba-mama zene, Karácsonyváró Családi Délután), tartalmát másolja (nyugdíjas zenés-táncos összejövetelek – tavaly a Művelődési Ház 9 nyugdíjas, 6 más ilyen típusú csoportos összejövetelnek, 11 bálnak, 10 dalkávéházi alkalomnak, gyermek és felnőtt táncházaknak, számtalan műsoros estnek adott otthont –  statisztikai részletek a honlapunkon), vagy párhuzamos programokat szervez.  (ld. Kulturális Örökség Napja, Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó előadás időpontjára szabadtéri „buli”.) Más módon is akadályozza munkánk eredményességét, a köz szolgálatát, a lakosság közművelődési lehetőségeit: a városházi hírekbe nem kerül be egy programunk se, kollégái elektronikus levelező rendszere nem tud ügyintézést gyorsító, informáló e-maileket fogadni a központi címünkről.

Polgármester Úr! Nem mi, és nem az általunk közvetített kulturális érték veszélyes a lakosságra! Mi a nyitott, értő és érző közönséggé, közösséggé formálás elkötelezett hívei vagyunk a minőség és a sokszínűség elvi célkitűzése vonalán. Minden vállalt feladatunkat teljesítjük – Öntől is ezt várjuk!

Kérjük:

  • Tegye lehetővé a Közművelődési Megállapodás betartását az Önkormányzati Hivatal számára, a 2012. bázisév 42 millió forintos finanszírozásának havi utalását a peres eljárás folytatása nélkül!
  • Gondoskodjék az Ön személyén múló egyéb tartozások kiegyenlítéséről!
  • Ne gátolja, hanem segítse a több évtizedes múltra visszatekintő, pozitív városi hírnevet szerző országos és térségi tisztán kulturális rendezvények idei megtartását a város anyagi hozzájárulásával – pl. Országos Diákszínjátszó Találkozó április 17-18., XIX. Pál-Napi Vígasságok – ezekről sürgősséggel döntsenek!
  • Ne akarjon hagyományos programokat, csoportokat ki- és átszervezni más érdekeltségi körökbe, (több évtizedes művelődési házas események, nyugdíjasok, kiállítások), ne városi közpénzen erősítsen politikai mocskolódásokra alkalmat adó személyeket, szervezeteket.
  • Ne gátolja tovább a lakosság informálódását a kulturális értékhez jutás lehetőségeiről!

Kulturális programszervezésre és helyszínre a Város Művelődési Háza és a Dombóvári Művelődési Ház NKft. rendeltetett, alkalmas és hajlandó.

Ebben kérjük az együtt-, nem pedig az ellenműködését!

Dombóvár, 2014. március 20.

Tisztelettel:
a Dombóvári Művelődési Ház NKft. dolgozói