Meghívó a 2015. március 23-i Taggyűlésre

MEGHÍVÓ

Ezúton értesítem, hogy a Társaság ügyvezető igazgatójaként a NKft. taggyűlését a társasági szerződés 15/b. pontja alapján,

2015. március 23-án 14.00 órára

a cég székhelyére, egyetlen lehetséges, kizárólagos helyszínére a zavartalanság biztosításához a Dombóvár, Hunyadi tér 25. sz. alá, a Művelődési Ház Majoros termébe

ö s s z e h í v o m,

melyre Önt, mint a cég tagjának törvényes képviselőjét/felügyelő–bizottsági tagját ezennel meghívom.

A taggyűlés tervezett napirendje a sürgősség szerint a következő:

  1. A DMH NKft. ellehetetlenített pénzügyi helyzete. (Anyag mellékelve a határozati javaslattal együtt.)

  2. Taggyűlési döntés a Dombóvár Város Önkormányzata ellen a közművelődési megállapodás 5.1. pontjában foglalt fizetési kötelezettség elmulasztása miatt 2014. március 4-én indított kereseti követelés fenntartásáról, annak április 1-jén esedékes másodfokú elbírálásáig.

[kizárólagos taggyűlési hatáskör a Ptk. 3:188.§ (2) bek. szerint; a társasági szerződés 16/e. pont harmadik bekezdése szerint az Önkormányzat e napirendi pontnál nem szavazhat] (Anyag mellékelve a határozati javaslattal együtt.)

  1. -9.) A többségi tulajdonos I.103-49/2015. számú levelében szereplő napirendi pontok, (3.sz. melléklet), amennyiben ahhoz a szükséges előkészítő iratanyagok a kitűzött időpont előtt minimum 4 nappal teljes mértékben megérkeznek, egyébként tárgyalásuk nem lehetséges, a kérdésekben határozat nem hozható. Szükséges az indítványnál szereplő sorszámozás szerint:

1. ponthoz: A végleges szakértői jelentés átadása legalább 8 nappal a taggyűlés előtt, hogy a száznapos munkát érdemben feldolgozni, korrekten véleményezni lehessen úgy a tagoknak, mint az érintetteknek, az előző és a jelenlegi Felügyelő Bizottságnak Ügyrendjük 11.a) pontja szerint. A véleményeket és a határozati javaslatot kérem az általunk kiküldéshez négy nappal a kitűzött taggyűlés előtt címemre levélben, vagy elektronikus úton megküldeni.

2. ponthoz:Az előterjesztett anyagot, a Felügyelő Bizottság véleményét és a határozati javaslatot kérem az általunk kiküldéshez négy nappal a kitűzött taggyűlés előtt címemre levélben, vagy elektronikus úton megküldeni.

3.ponthoz: Az előterjesztett anyagot, a szükséges nyilatkozatokat, a Felügyelő Bizottság véleményét és a határozati javaslatot kérem az általunk kiküldéshez négy nappal a kitűzött taggyűlés előtt címemre levélben, vagy elektronikus úton megküldeni.

4.ponthoz: Az előterjesztett anyagot, a szükséges nyilatkozatokat, a Felügyelő Bizottság véleményét és a határozati javaslatot kérem az általunk kiküldéshez négy nappal a kitűzött taggyűlés előtt címemre levélben, vagy elektronikus úton megküldeni.

5.ponthoz:Az előterjesztett anyagot, a Felügyelő Bizottság véleményét és a határozati javaslatot kérem az általunk kiküldéshez négy nappal a kitűzött taggyűlés előtt címemre levélben, vagy elektronikus úton megküldeni.

6.ponthoz: Az előterjesztett anyagot, a szükséges nyilatkozatokat, a Felügyelő Bizottság véleményét és a határozati javaslatot kérem az általunk kiküldéshez négy nappal a kitűzött taggyűlés előtt címemre levélben, vagy elektronikus úton megküldeni.

7.ponthoz:Az előterjesztett anyagot, a Felügyelő Bizottság véleményét és a határozati javaslatot kérem az általunk kiküldéshez négy nappal a kitűzött taggyűlés előtt címemre levélben, vagy elektronikus úton megküldeni.(Megjegyzem, a tárgy ellentmondani látszik a Képviselő-testület 106/2015. (III.12.)Kt. határozatának.)

Nyomatékosan felhívom a taggyűlésen résztvevők figyelmét a törvényesség betartására, a tárgyalható és határozatképes anyag-összeállítás előírásának szigorú megtartására!

Határozatképtelenség esetén a megismételt taggyűlés időpontja 2015. március 27-én 1400 óra (a helyszín ugyanaz) amely a fenti napirendi pontokban a képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Dombóvár, 2015. március 13.

Tisztelettel:

Farkas János
ügyvezető igazgató

Mellékletek: