Egy kis Kultúrház–történet – nem csak facebook hozzászólóknak!

Mottó: nem csak a jog nem ismerete nem mentesít a jogszabályok betartási kötelezettsége alól, hanem a csekély ismeret sem jogosít fel senkit a mások feletti ítélkezésre!

Ismerkedjünk.

Dombóváron a XX. század elején már folyt önszerveződő, egyesületi, közösségi művelődési élet. Az 1945-öt követő idők ezen a téren is a központosítást, intézményesítést hozták magukkal: előbb járási, majd városi művelődési otthont, 1979-ben művelődési központot alapítottak a tanácsok. 1992-ben a Városi Művelődési Központ és Könyvtárat a városvezetés újra két intézményre szakította szét egy épületen belül, szinte megfelezve az össz-dolgozói létszámot, lecsökkentve a támogatással a helyi kultúra addig országos hírű presztizsét is. A tovább-távolítás újabb eszköze 1997-ben a kényszer-vállalkozássá alakítás volt: az országban negyedikként Dombóváron lett közhasznú társaság a Művelődési Ház üzemeltetője. A volt közművelődési közalkalmazottak felének volt csak bátorsága maradni az új szervezetnél (7 fő), akik nem kaptak felmondási időre járó kifizetést, sem végkielégítést. Ez utóbbival ugyanis – hogy a kötelező pénzbeli tőkét, a törzstőke 30%-át ne az Önkormányzatnak kelljen az alapításhoz befizetni! – a magánszemély-tulajdonosoknak kellett beszállniuk a szervezet jogszerű létrehozásához. A tőke nem kamatozik, nyereséges év esetén sem fizethető osztalék – tehát csak veszíthet az értékéből. Ez a 30% azóta 23%-ra esett vissza, mivel a nyugdíjba vonuló volt tagok üzletrészeiből az Önkormányzat is vásárolt, 70%-os tulajdonát 77%-ra növelve. A szervezet működése törvényes: alap-dokumentumai honlapján megtekinthetők éppúgy, mint tevékenységi és pénzügyi beszámolói, 2015. évi tervei, programajánlatai.

Ön is ismerkedjen meg vele, vegyen részt Dombóvár kulturális életében!

Mi szeretettel, elhivatottsággal várjuk mindazokat, akiknek fontos az emberség és kulturáltság!

A Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. munkatársi közössége