Nagy nap az ÉlményMűhellyel a dombóvári művelődési házban

0992013. november 6-án, szerdán A NAGY NAP című rendhagyó vetélkedővel zárult az ÉlményMűhely és a dombóvári Művelődési Ház másfél éves együttműködése. A játékos feladatok megoldásához a matematikai és a természettudományos ismeretek mellett művészi kreativitásra, kezdeményezőkészségre és összehangolt csapatmunkára is szükség volt.

A Dombóvári Művelődési Ház és az ÉlményMűhely Matematikai-Művészeti Mozgalom (www.elmenymuhely.hu) együttműködése révén számos különleges eseményre került sor az utóbbi másfél évben. Tavaly ÉlményMűhely Játékfesztivált rendeztek a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium és az Apáczai Csere János Szakközépiskola tanulóinak és létrehozták az élményközpontú matematika-oktatás eszközeinek dombóvári gyűjteményét, az ÉlménySzertárat. Idén mindkét iskola diákjai nemzetközileg elismert szakemberek vezetésével zajló szakköri foglalkozások keretében ismerkedhettek a matematika és a művészetek határterületeivel. A programsorozat november elején lezáráshoz érkezett, mégpedig egy formabontó matematikai és természettudományos vetélkedő keretében, amelyben nem csak a matematikai és a természettudományos tudás, de a dombóvári helytörténet és az alkotókedv is szerepet kapott.

November 6-án a dombóvári művelődési házban az Illyés és az Apáczai hétfős csapatai versengtek egymással, összesen hetven diák. A csapatok összeállításakor az elsődleges szempont volt a sokszínűség, az, hogy a csapatok minél többféle érdeklődésű diákot egyesítsenek. Az első fordulóban a résztvevők azonos eszközkészlettel dolgozva (kartondoboz, hurkapálca, madzag, ragasztó, papír és más egyszerű kellékek), kreatív csapatmunka keretében, tárgyi alkotásokkal jelenítettek meg előre meghatározott tudományos fogalmakat (pl. láncreakció, kölcsönhatás, hálózat, hasonlóság, stb.). A kezdeti pillantnyi meghökkenés után a diákok hihetetlen fantáziával és lelkesedéssel láttak munkához és képezték le a tanórán sokszor oly száraznak, színtelennek tűnő fogalmakat. Született tréfás mese az egybevágóságról, gömbök lendültek neki a hurkapálcikákból összeállított lejtőn, gyurmaautók hoztak működésbe különféle dinamikus szerkezeteket, amelyek hatására kilendültek az ingák, ledőltek a papírszalvéta csomagok, hogy végül a gömb az éhesre rajzolt fej szájában landoljon, szemléltetve a lendületet, az energiamegmaradást, vagy a zárt rendszert.

A verseny második fordulójában Gál Péter az ördöglakatok szakértőjének fejtörőivel kellett a csapatoknak megbirkózniuk. A diákok lelkesedése és lendülete itt sem hagyott alább, sőt, a zsűri tagjai (Kriston-Bordi Zsuzsanna, Dr. Stettner Eleonóra, Szabó Ildikó, Szabóné Rambala Gabriella) nem győztek egyik csapattól a másikig futni, hogy megnézzék és pontozzák a sok helyes megoldást. A verseny döntő fordulójában a diákok előzetes felkészülés során összeállított képes előadásai hangzottak el a matematika kulturális kapcsolódásairól, például a matematika és a természet, a zene, a divat, a képzőművészet határterületeiről, de a hallgatóság például megismerkedhetett a Dombóváron született és érettségizett Pataki Ferenc fejszámoló művész történetével és Kodály Zoltán dombóvári tartózkodása is szóba került. A verseny végén a csapatok tagjai értékes könyvjutalmakat és folyóirat előfizetéseket kaptak.

A program a Dombóvári Művelődési Ház TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0010: „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” projektjének keretében, az ÉlményMűhely (www.elmenymuhely.hu) közreműködésével valósult meg.

– Stettner Eleonóra –

Élmény-Tudás-Műveltség – a Dombóvári Művelődési Ház szerepvállalása a tanórán kívül

A Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft., mint közművelődési intézmény működtetője a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című, a TÁMOP-3.2.13-12/1 kódszámú könnyített elbírálású pályázati felhívására pályázott „Élmény-Tudás-Műveltség” a Dombóvári Művelődési Ház szerepvállalása a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában címmel (pályázati azonosító: TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0010).

Az igényelt támogatás: 24.996.731 Ft volt.

A pályázatunkat az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Irányító Hatóságának vezetője 24.748.136 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A támogatás mértéke: 100% egyszeri, vissza nem térítendő támogatás

A pályázat célja:

Fő cél a közművelődés és a közoktatás együttműködése.

A pályázat alapvető célja, hogy a nevelési-oktatási intézmények, óvodák, iskolák (általános és középiskola), valamint a helyi művelődési ház között meglévő élő kapcsolat elmélyüljön, az intézmények közötti partnerség erősödjön. A foglakozás sorozatok járuljanak hozzá, hogy a gyermekek megtanulják az egész életen át tartó tanulás szükségességét, és azt, hogy nemcsak az iskola lehet az ismeret forrása. A megvalósítás alapvető feltétele, hogy az együttműködésben vállalt tevékenység kapcsolódjon a nevelési-oktatási intézmény óvodai nevelési illetve iskolai pedagógiai programjának elemeihez.

Ennek érdekében a következő tevékenységeket, foglalkozásokat valósítjuk meg:

  1. „ÉlményTábor” a Balatonon a Belvárosi Általános Iskola tanulói számára.
  2. „ÉlményMűhely” Mozgalom az Élményközpontú Matematika-oktatásért a Kaposvári Egyetem együttműködésében, az Illyés Gyula Gimnáziumban és az Apáczai Szakközépiskolában
  3. Galéria 5.0 Diákszínjátszó szakkör az Illyés Gyula Gimnáziumban
  4. Dráma szakkör a Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Általános Iskolában
  5. Média szakkör- „Mesterkurzusok- A számítógépes grafika és animáció készítése” elnevezésű szakkör az Apáczai Szakközépiskolában
  6. Sváb fúvószene a faluban című szakkör a Csikóstőttősi Általános Iskolában
  7. Hagyományőrző szakkör a JAÁMK Százszorszép Óvodájában
  8. „ÉlménySzínház” a Kerekasztal színházi nevelési program megvalósítása a Belvárosi Általános Iskolában
  9. Dombó Pál Tehetségverseny a Belvárosi Általános Iskolában
  10. Hagyományőrző,-Néptánc Tehetséggondozó foglalkozások a JAÁMK Százszorszép Óvodájában